Plaćanje poreznih davanja za fizičke osobe i tvrtke u trgovanju kriptovalutama

Objašnjenje tvrtke Moro u svezi trgovanja sa kriptovalutama i investicijskim zlatom te plaćanja poreznih davanja za fizičke osobe i tvrtke

Tvrtka Moro je vodeća i specijalizirana za trgovanje investicijskim zlatom u Hrvatskoj i Sloveniji.

U 2014. godini smo putem internetske trgovine www.morobtc.com omogućili investitorima kupnju zlata za bitcoine. Druga prekretnica u poslovanju bila je 2016. godina kada smo s jednom od vodećih mjenjačnica kriptovaluta u svijetu – Bitstamp, potpisali ekskluzivni ugovor o isporuci investicijskog zlata u obliku zlatnih poluga Argor Heraeu, švicarske kovnice i zlatnih Bečkih filharmonika, priznate kovnice The Austrian Mint. Omogućujemo investitorima da osiguraju svoju likvidnost, pa osim kpnjom zlata za bitcoin isto mogu i prodati za bitcoin ili fiat.

Vezano za trgovanje kriptovalutama i investicijskim zlatom sve češće se postavlja pitanje glede oporezivanja. U skladu s važećim zakonima i Presudom europskog suda pripremili smo objašnjenja i to: 

  1. Investicijsko zlato:

Članak 118. Zakona o porezu na dodanu vrijednost definira pojam investicijskog zlata, dok članak 119. ZPDV-1 definira oslobađanja od plaćanja PDV-a.

Prema ovoj regulativi pojam »investicijsko zlato« znači:

a)    zlato u obliku poluga ili ploča s masom koje prihvaća tržište plemenitih metala i čistoćom koja je jednaka ili veća od 995 tisućinki

b)    zlatne kovanice čistoće, jednake ili veće od 900 tisućinki, iskovani nakon 1800. godine, koji jesu ili su bili zakonsko sredstvo plaćanja u državi porijekla te se obično prodaju po cijeni koja ne prelazi za više od 80% vrijednost zlata na slobodnom tržištu, sadržanog u kovanicama

Kupnja i prodaja investicijskog zlata je dakle za pravne i fizičke osobe u cijelosti neoporeziva.

  1. Kupnja i prodaja kriptovalute u slučaju fizičkih osoba – PDV

Na osnovi presude suda EU (peto vijeće) od 22. listopada 2015. kupnja i prodaja kriptovalute u slučaju fizičkih osoba nije predmetom PDV.

Virtualna valuta „bitcoin“ je ugovorno sredstvo plaćanja te se kao prvo ne može smatrati tekućim računom, depozitom, plaćanjem ili prijenosom. Kao drugo, za razliku od dugova, čekova ili drugih instrumenata plaćanja iz članka 135(1)(d) Direktive o PDV, ova valuta je izravno sredstvo plaćanja između subjekata, koji su istu prihvatili.

  1. Prirast između kupnje i prodaje kriptovalute za fizičke osobe – plaćanje poreza na dohodak

Fizička osoba oslobođena je plaćanja poreza na dohodak na ostvarenu zaradu zbog promjene vrijednosti kriptovalute. Zakonom o porezu na dohodak (članak 64. i 67.) je određeno da se porez na dohodak ne plaća na ostvarenu zaradu od kapitala u slučaju prodaje pokretnina, osim iznimki. Budući kriptovaluta nije financijski instrument ili dionica, se zarada, koju fizička osoba ostvari trgovanjem, ne oporezuje.

Porezna uprava će fizičkoj osobi obračunati porez na dohodak, ako ista primi kriptovalutu kao naknadu za obavljeni posao, savjetovanje itd. Dohotkom se naime smatraju svi dohoci i zarade, bez obzira na vrstu. Iako plaćanje neće biti izvršeno u kunama već u bitcoinima, pojedinac će na takvu isplatu morati platiti porez na dohodak. Iznos dohotka u kunama određuje se uzimajući u obzir vrijednost bitcoina u kunama za razdoblje kada je dohodak primljen. Isto vrijedi kada fizička osoba ostvari zaradu stvaranjem odnosno rudarenjem.

  1. Kriptovaluta u vlasništvu tvrtke

Nije isto kada je kriptovaluta u vlasništvu tvrtke ili fizičke osobe, koja obavlja djelatnost – ima registrirani status samostalnog poduzetnika. Ako samostalni poduzetnik u okviru svoje djelatnosti trguje kriptovalutom ili bitcoine stječe rudarenjem, takva zarada biti će oporezivana prema odredbama oporezivanja dohotka iz djelatnosti.

Ako su bitcoini u vlasništvu tvrtke i ista njima trguje, oporezivanje dobiti ovisi o rezultatu poslovanja tvrtke. Ili kako kažu u Fursu: » Računovodstveni postupak u slučaju opisanog trgovanja/poslovanja ili u takvom obliku ovisi o okolnostima svakog pojedinog slučaja. « Konkretno – za utvrđivanje porezne osnovice priznaju se prihodi i rashodi iz Računa dobiti i gubitka i računovodstvena pravila.

Tamara Beljak