INVESTICIJSKO ZLATO I POREZ NA KAPITALNU DOBIT

Kupnja zlata u Republici Hrvatskoj dugo vremena nije bila isplativa jer je cijena bila opterećena porezom na luksuz, PDV-om i carinom, što je značilo višu cijenu zlata čak do 60 %.

Od 1. siječnja 2013. godine ukinuti je poseban porez na plemenite kovine, tzv. porez na luksuz, a od 1. srpnja 2013. godine, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, ukinuti je i PDV na investicijsko zlato. Porezom na dodanu vrijednost tako je sada propisano da je od plaćanja poreza oslobođena isporuka, stjecanje unutar Europske unije i uvoz investicijskog zlata, uključujući investicijsko zlato u obliku potvrda o pojedinačnoj ili skupnoj pohrani zlata, ili zlato kojim se trguje preko računa za trgovanje zlatom, uključujući zajmove u zlatu i zamjene sa zlatom, koji uključuju pravo vlasništva ili potraživanja u vezi s investicijskim zlatom.

Kapitalni dobitak je zarada koju ulagatelj ostvari otuđenjem financijske imovine. Prodaja ili drugi oblik otuđenja financijske imovine (darovanje, nasljeđivaje …) odnosi se na prodaju vrijednosnih papira, uključivo udjela u kapitalu trgovačkog društva ili udjela u drugim pravnim oblicima udruživanja čiji je način raspolaganja udjelima usporediv s društvima kapitala (npr. udjeli u zadruzi), prodaju udjela u investicijskim fondovima, te prodaju drugih financijskih instrumenata i njihovih izvedenica.

Na investicijsko zlato neće se primjenjivati ni odredbe zakona vezane uz kapitalnu dobit od 2016. godine. Investiranje u druge plemenite metale (srebro, platina, paladij) opterećeno je samo porezom na dodanu vrijednost. Tako kupnjom investicijskog zlata čuvate kupovnu moć novca, tj. Štitite ga od inflacije, dok prilikom prodaje, nećete plaćati porez na prinos ostvaren na razlici kupovne i prodajne cijene zlata.

Za sva pitanja na vrijeme dogovorite svoj termin u našoj poslovnici na adresi Ivana Lučića 2a, 10 000 Zagreb – Eurotower, pozivom na broj : +385 1 646 3575 / +385 99 428 7180 ili mailom na [email protected] .

Pripremila: Tamara Beljak