Zašto je Bitcoin bolji, da li ga ima dovoljno i što znači da je decentraliziran?

Bitcoin je trenutno  najzanimljiviji za ljude koji trguju preko granica. Poslati novac na drugu stranu planete donosi velike troškove transakcije, kao i znatnu vremensku odgodu prispijeća novca. Bitno je da radnim danom pošaljete novac jer vikendom će Vaša transakcija biti teško sprovedena,  ako i bude tu će Vam uslugu dodatno naplatiti.

Bitcoin nema tih ograničenja. Transakcijski troškovi su zanemarivi (nekoliko centi po transakciji). Transakcija se odvija u nekoliko sekundi, sa potvrdom do 10 minuta, te nakon toga transakcija nije reverzibilna.

Također je zanimljivo da je za poslovanje moguće korištenje kreditnih kartica. U slučaju krađe , one se lako mogu otkazati, a time se otkazuju i svi poslovi u kojima su one bile provedene kao način plaćanja.

Bitcoin transakcije ne mogu se opozvati. Trošak Bitcoin transakcija, bilo za 1.000 bitcoin-a ili 0.00000001 Bitcoin-a košta isto.

Bitcoin je djeljiv na 8 decimalnih mjesta. Najmanja vrijednost je 0.00000001 Bitcoin-a. Dakle, čak i ako je cijena jednog Bitcoin dosegla milijun eura, to neće otežati plaćanja. Još uvijek bi mogli platiti kavu s 0.00000100 Bitcoin-a. Vrijednost Bitcoin-a raste brže nego se novi stvaraju, zato je ta gornja granica od 21 milijun toliko posebna, jer za njega to znači stalnu deflaciju, za razliku od trenutnih valuta koje karakterizira stalna inflacija.

Glavno obilježje je to što u Bitcoin mreži nema središnjeg autoriteta, ako što je to pravilo s npr. EU, gdje je glavna Europska središnja banka. Središnji autoritet odlučuje što i kako dalje ukoliko dođe do problema, dok u Bitcoin mreži nitko nije odgovoran za rast ili pad cijene Bitcoin-a, kao ni za bilo što drugo vezano za njega. Bitcoin svatko može generirati na svom računalo i tako se pridružuje mreži. Tako individualni član mreže nema nikakav učinak, dok cijela mreža članova u svijetu čini Bitcoin izuzetno jak i sve moćniji od 2009. godine. Njegov je temelj Internet, kojeg nije moguće tako lako “isključiti” čak i u najvećim nestancima struje.

Još postova o Bitcoin-u možete pronaći OVDJE.

Tamara Beljak